Hoạt động chuyên môn

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 – 2021

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH                             Độc lập-Tự do- Hạnh phúc   PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 – 2021   TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ,…

ĐỀ KIỂM TRA LOP 3

TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH                                  KIỂM TRA GIŨA  HỌC KỲ I – 2017-2018                                                                                                     MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 Học sinh: ……………………………………………………..           Lớp: 3……..   
14199630_354606498260703_2435192602518048506_n

lễ khai giảng năm hoc mới

    1.3.Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. + Kết quả: 100% CB-GV-NV Chấp…