Hoạt động chuyên môn

14199630_354606498260703_2435192602518048506_n

lễ khai giảng năm hoc mới

    1.3.Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. + Kết quả: 100% CB-GV-NV Chấp…