Hoạt động ngoại khóa

2

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Nhân dân ta có một truyền thống hiếu học từ ngàn đời nay, đó là một nét đẹp văn hóa trong tâm hồn của mỗi con người. Dân tộc ta luôn coi trọng việc học, dù khó khăn đến đâu cũng…