Thông báo nhà trường

bài tuyên truyền thủy đậu

TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      BỘ PHẬN Y TẾ           …

KE HOẠCH TUAN 29

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH                               Độc lập –…

kế hoạch y tế tháng 4

TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   BỘ PHẬN Y TẾ                           …
4

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”    Chiều ngày 25/3/2021 trường Tiểu học Quảng Thạch đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe -…