Y tế học đường

bài tuyên truyền thủy đậu

TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      BỘ PHẬN Y TẾ           …

kế hoạch y tế tháng 4

TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   BỘ PHẬN Y TẾ                           …

bài tuyên truyền phòng chống covid-19

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH             …
11

CHUNG TAY VÌ MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP

     Như chúng ta đã biết, hiện nay, cùng với các vấn đề như bùng nổ dân số, xung đột vũ trang hay nạn khủng bố, thì ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề thời sự được cả thế…

TUYÊN TRUYỀN ATTP TRƯỚC VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bài tuyên truyền  Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết…