HỌC SINH TIỂU HỌC QUẢNG THẠCH VỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Tháng Tư 22, 2021 10:36 sáng

 

     Trong giáo dục hiện đại, Điều lệ giáo dục bậc tiểu học năm 2010 cũng đã quy định giáo dục hoạt động ngoài giờ của người học là một tiêu chí về chất lượng giáo dục. Đồng thời học sinh cần phải được rèn luyện song song cả kiến thức kỹ năng, và các hoạt động vui chơi… Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học là một môn học có nhiệm vụ góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức đã học trên lớp qua các hoạt động vui chơi. Phát triển sự hiểu biết trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, từng bước làm phong phú hơn vốn tri thức của học sinh, tạo nên sự cân đối hài hòa của quá trình giáo dục toàn diện. Phát triển ở học sinh các kỹ năng cần thiết, phù hợp với sự phát triển lứa tuổi (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng hợp tác, và sẵn sàng tham gia các hoạt động của tập thể…). Tạo cho học sinh lòng ham thích, hứng thú trong hoạt động từ đó bồi dưỡng tình cảm yêu trường, yêu lớp, yêu quý thầy cô, bạn bè, yêu quê hương, đất nước…

Hiểu được điều đó trong năm học 2020 – 2021 liên đội trường tiểu học Quảng Thạch đã tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại khóa để phát huy tối đa khả năng của các em học sinh và tạo ra một môi trường học tập lành mạnh, bổ ích.

CC

KYUK

BBB

C

CC

Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường đã tạo được sự hứng khởi cho các em học sinh giúp các em thêm yêu trường, yêu lớp và có động lực để học tập và rèn luyện tốt hơn.