Hưởng ứng Cuộc thi viết thứ Quốc tế UPU lần thứ 50

Tháng Hai 24, 2021 2:17 chiều

Tháng 2/ 2021: Liên đội Trường TH Quảng Thạch phát động phong trào viết thư UPU lần thứ 50 cho toàn thể học sinh trong toàn liên đội. Trong đó, học sinh khối 4-5 thực hiện 81/81 bạn đội viên tham gia lựa chọn được 30 bức thư gửi lên tham gia ở cấp trên.images (1)

111