Liên hệ

Trường Tiểu học Quảng Thạch

Địa chỉ: Thôn 6 , Xã Quảng Thạch .., huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông/bà.  Trần Quốc Khánh.– Chức vụ:  Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 0917074009  – Email:thquangthach_qt@quangbinh.edu.vn