KE HOẠCH TUAN 29

Tháng Ba 31, 2021 3:56 chiều

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG THẠCH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TUẦN 29 ( Y tế)

Từ ngày 05/ 4 /2021 đến ngày 09/4/2021

  1. Đánh giá tuần 28
  2. Y tế

–   Tuyên truyền phòng chống bệnh thủy đậu tới toàn thể CB,GV,NV học sinh và phụ huynh.

– Tính chỉ số BMI cho học sinh khối 3.

– Trong tuần sơ cứu 02 em: 01 em lớp 3B, 02 em lớp 1A.

– Kiểm tra sức khỏe lần hai cho học sinh khối 3,4,5

– Trong tuần lớp trực 4B: Vệ sinh khu vực và vệ sinh công trình VO4 lớp trực làm thường xuyên sạch sẽ. ( Chú ý hố rác lớp nào phụ trách thì nên đốt rác xử lý rác thường xuyên).

  1. Thủ quỷ

– Làm tốt công tác thu chi của nhà trường.

  1. Khác: Làm hồ sơ phổ cập.

Lịch tuần: 29 Từ ngày 05/4 đến ngày 09/4

 

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
2/05 –  Tuyên truyền an toàn thực phẩm ăn quà vặt

–  Kiểm tra vệ sinh khu vực, Vo4

– Cập nhật vào phân mềm phòng chống Covid-19. Làm hồ sơ PC

– Cập nhật sổ theo giỏi sức khỏe

– Sơ cứu cho học sinh nếu có

 

3/06 – Kiểm tra công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường hôn 3

– Chăm sóc sức khỏe HS và CBGVNV trong nhà trường.

– Kiểm tra vệ sinh khu vực

–  Cập nhật sổ theo giỏi sức khỏe

– Sơ cứu cho học sinh nếu có

 

4/07 – Kiểm tra công tác phòng chống dịch

Sơ cứu cho học sinh nếu có

-Làm HSPC

– Cập nhật sổ theo giỏi sức khỏe

– Sơ cứu cho học sinh nếu có

5/08 – Kiểm tra công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường

– Chăm sóc sức khỏe HS và CBGVNV trong nhà trường.

– Cập nhật sổ theo giỏi sức khỏe

 

– Sơ cứu cho học sinh nếu có

 

6/09 – Kiểm tra công tác phòng chống dịch Chăm sóc sức khỏe HS và CBGVNV trong nhà trường.

– Tính chỉ số BMI

 – Cập nhật vào phân mềm phòng chống Covid-19

– Sơ cứu cho học sinh nếu có

Giao ban tuần 29 nhận kế hoạch tuần 30

           

              Nhân viên y tế                                                                         Hiệu trưởng

 

 

 

        Nguyễn Thị Thu Hà                                                          Nguyễn Hoài Phương