TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

Tháng Mười 20, 2021 9:09 sáng

 TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

Thực hiện công  văn số 3001/SGD& ĐT- GDTrHTX ngày 21/9/2021 của SGD& ĐT về việc hướng dẫn tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.

Thực hiện  kế hoạch số 120/KHUBND NGÀY 27/9/2021 của UBND huyện Quảng Trạch về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

Thực hiện  kế hoạch số 31/PGD-ĐT  ngày 30/9/2021 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

Trường  tiểu học Quảng Thạch  báo cáo  kết quả  việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 như sau:

  1. Chủ đề:

Nhà trường đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch cooit 19”.

  1. Thời gian thực hiện:

Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021”, nhà trường đã triển khai thực hiện từ ngày  1/10 đến hết ngày 7/10/2021.

  1. Một số hoạt động chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB – GV – NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như:

– Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo… để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.

Thường xuyên nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp, các quyết định, thông tư, chỉ thị, các văn bản pháp quy về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng các phong trào phát động thi đua của cả nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 là học để trở thành người công dân có ích cho xã hội với các khẩu hiệu sau:

+ Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân.

+ Học để phát triển quê hương, đất nước.

+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.

+ Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được cải tạo và PT.

+ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả.

+ Học để trở thành người công dân tốt.

+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

+ Học để trở thành công dân tốt.

+ Học tập suốt đời – chìa khóa của thành công.

+ XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.

+ “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

+ “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Học tập suốt đời là một khái niệm hết sức rộng lớn, vì vậy trách nhiệm xây dựng một xã hội học tập suốt đời, không chỉ giới hạn ở một cơ quan hay tập thể nào, mà bao gồm tất cả các tổ chức chính trị, các đoàn thể, các cộng đồng, các cơ quan hành chính địa phương, các cơ sở GD&ĐT đều phải hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

  1. Tổ chức thực hiện:

Thời gian và nội dung thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……” được tổ chức và thực hiện như sau:

Thứ Ngày Nội dung Địa điểm
Hai 04/10/2021 – Dự lễ khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.– Cắt,  treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian học tập.

– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

– Trường.- Trực tuyến qua kênh goole meed
Ba 05/10/2021 – Triển khai các hoạt động học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV. – Trực tuyến qua kênh goole meed
06/10/2021 – Triển khai HD CB-GV-NV học tập và thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM để đưa vào các nội dung hoạt đông của các chủ đề, chủ điểm. – Trực tuyến qua kênh goole meed
Năm 07/10/2021 – Tổ chức cho GV toàn trường dự chuyên đề lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày ở trường.- Viết báo cáo thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. – Trực tuyến qua kênh goole meed- Trực tuyến qua kênh goole meed
Sáu 8/10/2021 – Tổng kết tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.- Làm báo cáo gửi mail – Trực tuyến qua kênh goole meed

 

  1. Một số hình ảnh hoạt động trong tuần :

 anh 1

anh 2

anh 3

anh 4

anh 5

 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” của  nhà trường  Rất mong sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, để nhà trường tiếp tục thực hiện và triển khai tới toàn thể CB-GV-NV sẽ “Học tập và học tập suốt đời” để trở thành những người công dân tốt của xã hội.

 

                                                                          Nguyễn Thị Hương