Hội nghị cán bộ, nhân viên và người lao động năm học 2018 – 2019 Trường Tiểu học Quảng Thạch

Tháng Mười 26, 2018 3:24 chiều

Vừa qua, trường tiểu học Quảng Thạch tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người  lao động năm học 2018-2019.

Ngày 26 tháng 10 năm 2018 Trường Tiểu học Quảng Thạch tổ chức Hội nghị cán bô, công chức, viên chức và người lao động. Hội nghị đã có nhiều đại biểu các cấp, đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh, cán bộ, viên chức trường Tiểu học Quảng Thạch. Hội nghị triển khai nhằm đánh giá quá trình hoạt động của trường trong năm học 2017 – 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho năm học 2018 – 2019.

Tại hội nghị, đồng chí  Trần Quốc Khánh – Bí thư chị bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo năm học 2017- 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Trong năm học vừa qua, trường Tiểu học Quảng Thạch đã đạt được nhiều thành tích về tư tưởng, chất lượng giảng dạy. Trong những năm học vừa qua trường luôn duy trì và giữ vững tập thể lao động tiên tiến và từng bước củng cố các điều kiện về cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy… để nâng lên đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Chi bộ trường được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc. Ngoài ra trường còn tham gia đầy đủ các hội thi do các cấp tổ chức, một số mũi nhọn của trường đạt kết quả cao.

44922888_2268380359870150_7252563539318013952_n

 

 Đồng chí  Trần Quốc Khánh – Bí thư chị bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo năm học 2017- 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Ngoài ra báo cáo còn nêu rõ một số vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của năm học 2017 – 2018. Công tác lựa chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu chưa đạt kết quả như mong đợi. Chưa nâng cao được phương pháp đổi mới trong dạy học. Điểm  trường lẻ chưa được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của nhà trường trong  năm học 2017 – 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo công tác thi đua và trao thưởng; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị CBCCVC cấp cơ sở.

44815397_344835636078530_2607627116740608000_n

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của đại diện các giáo viên về cách đổi mới phương pháp giảng dạy; phát triển khuôn viên trường học; chăm lo chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà v.v…..

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Tiểu học Quảng Thạch năm học 2018 – 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trường Tiểu hcoj Quảng Thạch sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019 của Trường thành công tốt đẹp.

Hà Trang